Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    DLA DZIECI
DLA DZIECI
   

Profilaktyka pożarowa dla dzieci 

Edukacja i profilaktyka pożarowa to skuteczny element walki z rosnącą… ilością… pożarów. Szkolenia przeciwpożarowe zwiększają… ś›wiadomość‡ i poprawne zachowanie podczas pożaru w miejscu pracy i w domu. Szczególne znaczenie ma profilaktyka wśród najmłodszych. To oni bowiem dorastają…c w poczuciu odpowiedzialnoś›ci są… w stanie wpł‚ynąć‡ na niechlubne statystyki.

Poniżej chcielibyś›my przedstawić‡ Pań„stwu materiał‚y opracowane przez Komendę™ Wojewódzką… PSP w Poznaniu. Materiał‚y te ś›wietnie nadają… się™ do pracy i zabawy z dziećmi w celu ich edukacji pożarowej. Mamy nadzieję, że spodobają się™ i tym mał‚ym i tym dużym :)

 Materiał‚y do pobrania:

 

Powyższe materiały pochodzą… ze strony http://edukacja.psp.wlkp.pl i są… elementem programu
"Edukacja i profilaktyka pożarowa" opracowanego przez KW PSP w Poznaniu.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u