Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    FireBeh - GOO
FireBeh - GOO
Arkusz programu excel do wykonywania obliczeń„ gę™stoś›ci obcią…żenia ogniowego budynków (stref pożarowych) zgodnie z PN-B-02852:2001 (Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gę™stoś›ci obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru).
 

POBIERZ JUŻ TERAZ !!!
- ostatnia wersja 2.0 (04.2017)

Plik programu MS Excel spakowany do archiwum RAR.
Skrypt dział‚a prawidłowo w programie MS Excel 2013 i wyższym.

Skrypt w wersji testowej. Autor skryptu nie odpowiada za ewentualne błę™dy w jego działaniu.
Przed pierwszym użyciem należy dokł‚adnie zapoznać się™ z intrukcją… obsł‚ugi dołą…czoną do pliku.
Podczas wykonywania obliczeń„ GOO należy bezwglę™dnie przestrzegać‡ wymagań PN-B-02852:2001. Wszelkie uwagi dotyczą…ce dział‚ania skryptu należy niezwł‚ocznie przekazywać‡ na adres: biuro@firebeh.pl
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody FireBeh jest zabronione.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u