Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Pomiary oświetlenia awaryjnego
Pomiary oświetlenia awaryjnego

Systemy oś›wietlenia awaryjnego stają… się™ coraz popularniejsze. Jest to zwią…zane z restrykcyjnymi przepisami, ale i również zainteresowaniem użytkowników obiektów.

Oś›wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zapobiega skutkom nagłych zaników oś›wietlenia elektrycznego, co przekłada się™ również na bezpieczeń„stwo ludzi. W Polsce, wedł‚ug rozporządzenia ministra spraw wewnę™trznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 instalacje oś›wietlenia ewakuacyjnego zalicza się™ do urządzeń przeciwpożarowych (§2 ust.1). Ma to duże znaczenie, ponieważ taka klasyfikacja nakazuje przestrzeganie szczegółowych wymagań i parametrów technicznych. Badania natężenia oś›wietlenia ewakuacyjnego należy wykonywać‡ nie rzadziej niż raz w roku.

Wykonujemy pomiary sprawdzają…ce dla nowych instalacji oraz okresowe (roczne) dla instalacji istniejących.

Przyrządy pomiarowe posiadają… stosowne, aktualne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

Oferujemy bardzo korzystne ceny, zapewniamy sprawną i terminową… realizację każdego zlecenia. Nie pobieramy kosztów dojazdu. Wykonujemy również pomiary oś›wietlenia miejsc pracy.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u