Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jeste┼Ť tutaj    >    Strona g?ˇwna
Strona g?ˇwna

Zespó?? specjalistów FireBeh proponuje Pa?stwu profesjonalne us?ugi z zakresu ochrony przeciwpo?arowej oraz bezpiecze?stwa i higieny pracy. Konkurencyjne ceny, a tak?e wysoka jako??? wykonywanych us?ug gwarantuj?? Pa??stwu zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa Waszego zak?adu pracy. To na Tobie Pracodawco ci??y obowi??zek zapewnienia bezpiecze?stwa swoim pracownikom. Nie wahaj si??, zaufaj specjalistom - zaufaj nam!!!

Czy wiesz, ?e...

ka?dy pracodawca ma obowi?zek wyznaczy?? osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy oraz do wykonywania dzia?a?? w zakresie zwalczania po?arów i ewakuacji pracowników???

zobacz wi─Öcej


 

Wszelkie Prawa Zastrze┼╝one: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof ?üodykowski stat4u