Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Uprawnienia
Uprawnienia

Dążąc do doskonałości stale podnosimy swoje kwalifikacje i aktualizujemy wiedzę™ w zakresie nowych możlliwości i rozwiązań„ w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy absolwentami Szkoł‚y Gł‚ównej Sł‚użby Pożarniczej. Ukoń„czyliś›my również studia podyplomowe „Bezpieczeń„stwo i Higiena Pracy”. Uczestniczymy w konferencjach i sympozjach dotyczą…cych ww. problematyki.

Posiadamy uprawnienia (kurs pedagogiczny) umożlliwiają…ce lepszy przekaz wiedzy podczas prowadzonych szkoleń bhp i ppoż.

Ukończony kurs audytora wewnę™trznego w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz zakładowych systemów zarzą…dzania BHP pozwala nam na rzetelne wykonywanie audytów w Pań„stwa firmie.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u